Метод и процес на отстранување прашина на индустриски оџак

2023-03-01

Методот на отпрашување на индустрискиот оџак се карактеризира со додавање на канал за отпрашување помеѓу комората на печката и оџакот, бидејќи голема количина чад и прашина што се создаваат во комората на печката се испраќаат во оџакот со проток на топол гас за испуштање. Како резултат на сериозното загадување на животната средина, некои претпријатија ефективно ги трансформираа своите оџаци, но тие вршат работи само внатре во оџаците. Иако и оџаците испуштаат бел чад, сепак се извива бел чад. Понекогаш белиот чад се испушта со црн чад. Чадот не е целосно на место и не наидува на штандотард. Додавањето на испуштање прашина од воден млаз со прскање чад значително ќе ги намали емисиите на чад од оџаците, така што оџаците испуштаат само топол гас, а не чад.